1. Ochrana osobných údajov

  Informácie o týchto zásadách

  1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú základ, podľa ktorého o vás budeme zhromažďovať a spracovávať akékoľvek osobné údaje (ako definujeme nižšie), prípadne údaje, ktoré nám poskytnete. Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie, aby ste pochopili, aké postupy uplatňujeme pri spracovaní vašich osobných údajov a pri nakladaní s nimi.
  2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov by mali byť interpretované v súlade s našimi Podmienkami, ktoré môžete nájsť tu.
  3. Používaním Platformy súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s tým, že spoločnosť PayToEat používa súbory cookies tak, ako stanovuje tento dokument. Súhlasíte tiež s tým, že budete viazaní našimi Podmienkami a Aplikovateľnými podmienkami.
  4. Pojmy začínajúce veľkými písmenami, ktoré v týchto Zásadách ochrany osobných údajov používame ale inak nedefinujeme, majú význam, aký sa uvádza v Podmienkach a Aplikovateľných podmienkach.
 2. O nás

  1. Sme spoločnosť PayToEat Slovensko s. r. o vystupujúca ako PayToEat ("PayToEat, my, nás, naša"). Sme spoločnosť s ručením obmedzeným. Naša registrovaná adresa je Hlavná 13/27, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
  2. Na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len "Nariadenie") vystupuje PayToEat ako správca údajov (ďalej len "kontrolór údajov"). Kontaktné údaje na kontrolóra údajov sú:
  3. Naším nominovaným pracovníkom pre ochranu údajov na účely nariadenia je Vladimír Repiský, s ktorým sa môžete kontaktovať emailom na adrese info+ochrana.udajov@paytoeat.sk.
 3. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

  1. Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:
  Informácie, ktoré nám poskytujete
  1. Ide o informácie o vás, ktoré nám poskytnete pri vytváraní Používateľského účtu na Platforme alebo pri telefonickej alebo emailovej či inej komunikácií. Tieto informácie zahŕňajú aj informácie, ktoré nám poskytnete pri využívaní našich Služieb a pri registrácii na Platforme ako Používateľ - či už prostredníctvom vytvorenia Používateľského účtu na Platforme alebo vytvorením účtu prostredníctvom Externého profilu. Pri vytváraní Používateľského účtu, využívaní Platformy a / alebo našich Služieb môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:
   1. vaše meno a priezvisko;
   2. vašu emailovú adresu;
   3. vaše telefónne číslo;
   4. vašu históriu používania Platformy;
   5. vaše preferencie pre určité druhy Služieb;
   6. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré odošlete pri využívaní našej Platformy alebo našich Služieb.
  Informácie, ktoré dostávame / získame z iných zdrojov
  1. Ide o informácie, ktoré o vás dostávame v prípade, že používate niektorú z ďalších Služieb, ktoré poskytujeme v rámci našej Platformy. Ak dostaneme vaše identifikačné osobné údaje od inej tretej strany, budeme vás o tom informovať. Zoznam tretích strán ako spracovateľov osobných údajov, s ktorými spolupracujeme, sú uvedené v Prílohe 1.
  2. O Používateľoch môžeme zhromažďovať a spracovávať aj niektoré obchodné údaje. Potvrdzujeme pritom, že o žiadnom z Používateľov nebudeme zhromažďovať ani spracúvať žiadne osobné údaje bez jeho výslovného súhlasu.
 4. Osobné a neosobné údaje

  Ako sme uviedli vyššie, zhromažďujeme informácie, na základe vás možno ako osobu identifikovať, ako aj informácie, na základe ktorých vás ako osobu nemožno identifikovať.

  1. Osobné údaje (na základe ktorých vás možno ako osobu identifikovať)

   Osobné údaje zahŕňajú informácie, prostredníctvom ktorých je možné identifikovať Používateľa ako konkrétnu osobu, ako napríklad, no bez obmedzenia na nasledujúci zoznam: vaše meno, rodné číslo, fyzická adresa, telefónne číslo, číslo kreditnej karty alebo emailová adresa, súbory cookie (definované nižšie), protokoly IP a ďalšie informácie, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie vášho Účtu, vytvorenie vášho profilu, používanie našich služieb alebo sú potrebné na to, aby sme mohli odpovedať na konkrétne požiadavky ("Osobné údaje").

  2. Neosobné údaje (na základe ktorých vás nemožno ako osobu identifikovať)

   Informácie, na základe ktorých nemožno osobu identifikovať, sú akékoľvek informácie, ktoré nie sú Osobným údajom, a ktoré samy o sebe neumožňujú identifikáciu osoby, no v prepojení s Používateľovými Osobnými údajmi môžu slúžiť na identifikáciu tohto Používateľa.

 5. Ako zhromažďujeme vaše údaje

  Cookies
  1. Súbory cookies používame na to, aby sme vás odlíšili od ostatných používateľov Platformy. Taktiež umožňujeme tretím stranám, aby využívali technológiu cookies. Pomáha nám to poskytovať vám pri používaní Platformy dobrý úžívateľský zážitok a zlepšovať našu Platformu. Podľa nových pravidiel sme povinní získať súhlas s používaním súborov cookies. Ako môžete vidieť, na Platforme máme jasné upozornenie na používanie súborov cookies.

  2. Súbory cookies predstavujú fragmenty kódu, ktoré umožňujú personalizovať zážitok na Platforme tým, že ukladajú vaše Používateľské údaje a vaše preferencie. Cookie je malý dátový súbor, ktorý posielame na pevný disk vášho počítača s cieľom zaznamenávať a uchovávať tieto informácie. Súbory cookies môžete odstrániť podľa pokynov vášho prehliadača, môze to však ovplyvniť vašu užívateľskú skúsenosť na Platforme a pri opätovnej návšteve sa od vás môže požadovať, aby ste nanovo zadali všetky vaše informácie.

  3. Na Platforme používame nasledujúce súbory cookies:
   1. Nevyhnutné súbory cookies

    Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie platformy. Zahŕňajú napríklad súbory cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí Platformy.

   2. Analytické súbory cookies

    Umožňujú rozpoznávať a zrátať počet návštevníkov, ako aj sledovať, ako sa návštevníci na Platforme pohybujú pri jej používaní. Pomáha nám to zlepšovať fungovanie našej Platformy, napríklad tým, že zabezpečíme, aby používatelia ľahko našli, čo hľadajú.

   3. Funkčné cookies

    Tieto cookies sa používajú na to, aby sme vás pri návrate na Platformu rozpoznali. Umožňuje nám to prispôsobiť pre vás obsah Platformy, pozdraviť vás menom a zapamätať si vaše preferencie (napríklad vaša voľba jazyka alebo regiónu).

   4. Zacielené súbory cookies

    Tieto súbory cookies zaznamenávajú vašu návštevu na Platforme, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli a ktoré ste nasledovali. Tieto informácie použijeme na to, aby sme našu Platformu a reklamu, ktorú na nej zobrazujeme, prispôsobili vašim záujmom. Taktiež môžeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami.

   5. Ostatné súbory cookies tretej strany

    Majte prosím na pamäti, že ak kliknete na reklamu alebo odkaz na našej Platforme, inzerenti a iné tretie strany môžu používať svoje vlastné značky (tagy) cookies. Tieto tretie strany sú zodpovedné za stanovenie vlastných politík používania cookies a ochrany osobných údajov.

   6. Spravovanie súborov cookies

    Súbory cookies, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby vám pomohli vyťažiť z Platformy maximum. Pokiaľ nechcete prijímať súbory cookies, môžete jednoducho upraviť svoj webový prehliadač tak, aby súbory cookies neprijímal alebo vás upozornil na prijatie nového súboru cookie. Ak chcete zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača, je potrebné prejsť do rozšírených nastavení. Majte, prosím, na pamäti, že ak zakážete používanie súborov cookies, môže sa stať, že Platformu nebudete môcť používať. Preto vám odporúčame nechať používanie súborov cookies zapnuté.

 6. Účel spracovania vašich Osobných údajov

  1. Informácie, ktoré nám poskytnete, budeme používať na:
   1. vytvorenie vášho Používateľského účtu;
   2. uľahčenie poskytovania našich Služieb;
   3. splnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv, ktoré sú uzavreté medzi vami a nami (vrátane zjednodušenia procesu podpisovania dokumentov na našej platforme) a na poskytovanie požadovaných informácií, produktov a Služieb;
   4. poskytovanie informácií o ďalších našich Službách, ktoré sú podobné službám, ktoré ste už využili alebo na ktoré ste sa pýtali;
   5. informovanie o nových funkciách, produktoch a ďalších Službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
   6. informovanie o zmenách našich Služieb;
   7. zabezpečenie prezentácie obsahu našej Platformy spôsobom, ktorý bude pre vás a váš počítač najefektívnejší;
   8. interné uchovávanie záznamov.
  2. Na účely poskytovania našich Služieb spracovávame vaše údaje tak, ako uvádzame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, v našich Podmienkach, Aplikovateľných podmienkach a v akýchkoľvek ďalších zmluvných podmienkach, ktoré môže spoločnosť PayToEat vytvoriť a poskytnúť vám ako Používateľovi. Nie sme povinní spracovávať vaše údaje a vy nie ste povinný nám svoje osobné údaje poskytnúť. Ak nám však neposkytnete svoje osobné údaje, môže to mať za následok, že vám nebudeme môcť poskytnúť požadované služby.
  3. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať s informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme a použiť ich na účely uvedené vyššie (v závislosti od typu informácií, ktoré dostávame).
  4. V prípade, že odošlete Osobné údaje na účel publikovania na našej Platforme, tieto informácie zverejníme a ďalej použijeme v súlade s Podmienkami a Aplikovateľnými podmienkami.
  5. Na podporu marketingu, okrem údajov, ktoré nám poskytnete, môžeme získavať aj údaje od dôveryhodných tretích strán, ktoré nám pomôžu pochopiť, čo by vás mohlo zaujímať. Tieto “profilovacie” informácie získavame z rôznych zdrojov, vrátane verejne dostupných údajov, či zo zdrojov, ako sú prieskumy a prieskumy verejnej mienky, v ktorých ste dali súhlas na zdieľanie vašich údajov. Máte právo od nás požadovať, aby sme informácie získané od týchto tretích strán nepoužívalil. Ak si prajete toto právo uplatniť, napíšte nám na info+ochrana.udajov@paytoeat.sk. Vašu požiadavku budeme akceptovať a uplatňovať pri našich činnostiach aj v budúcnosti.
  6. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu. Ak ste s priamym marketingom súhlasili a rozhodnete sa svoj súhlas odvolať, môžete kliknúť na tlačidlo "zrušiť odber" v spodnej časti akéhokoľvek marketingového emailu spoločnosti PayToEat, alebo nám pošlite email na adresu info+ochrana.udajov@paytoeat.sk.
  7. Predtým, ako použijeme vaše údaje na iný účel než stanovujú tieto Zásady, požiadame vás o váš súhlas.
 7. Správa, spracovanie a sprístupnenie vašich osobných údajov

  Váš Používateľský účet
  1. Zaslaním emailu na adresu info+ochrana.udajov@paytoeat.sk si môžete kedykoľvek vyžiadať informácie o tom, aké Osobné údaje o vás zhromažďujeme, spracovávame a uchovávame a zároveň môžete takto vykonať akékoľvek zmeny v týchto informáciách.
  2. Oprava alebo odstránenie vašich osobných údajov

   Požiadavky na aktualizáciu alebo opravu Vašich údajov môžete zaslať emailom na adresu info+ochrana.udajov@paytoeat.sk. Uveďte, prosím, konkrétne informácie, ktoré by ste chceli opraviť alebo aktualizovať. Predtým, ako budeme môcť vykonať zmeny na základe vašej požiadavky, urobíme všetky potrebné kroky na overenie vašej identity.

  3. Váš Používateľský účet môžete tiež vymazať prostredníctvom emailovej správy adresovanej na info+ochrana.udajov@paytoeat.sk. Po vymazaní vášho Používateľského účtu odstránime vaše používateľské údaje z našej Platformy. S vymazaním vášho účtu sa však nemusia okamžite odstrániť osobné údaje, ktoré ste na Platforme zdieľali s ostatnými, aby ste mohli využívať Služby.
  4. Bez ohľadu na ustanovenia bodu 7.3 budú žiadosti o vymazanie vášho Používateľského účtu a osobných údajov podliehať všetkým platným právnym a etickým požiadavkám na reporting alebo uchovanie údajov.
  Spracovanie a zdieľanie
  1. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať ani zdieľať s firmami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti PayToEat a jej dcérskych spoločností, pokiaľ nedôjde k niektorej (alebo viacerým) z nasledujúcich situácií:
   1. poskytli ste nám svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (ktorý môžete kedykoľvek odvolať). Za váš explicitný súhlas považujeme zaškrtnutie príslušných polí v procese registrácie. Predtým, než nám udelíte svoj súhlas, sa usilujeme pomenovať alebo jasne opísať všetky tretie strany, ktorým chceme postúpiť vaše údaje;
   2. spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na plnenie Služieb;
   3. spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o pôžičke;
   4. spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností ktoré sa vás vzťahujú;
   5. spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na ochranu vašich záujmov; a
   6. na výkon práva a spravodlivosti, vrátane prípadov, ktoré sú vo verejnom záujme alebo nariadené súdom.
  2. Bez vášho vysloveného súhlasu so spracovaním údajov na legitímny účel o vás nebudeme spracovávať žiadne citlivé údaje (odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické údaje alebo biometrické údaje na účely vašej identifikácie, údaje týkajúce sa vášho zdravotného stavu alebo údaje týkajúce sa vášho sexuálneho života alebo orientácie).
  3. Vaše neosobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, napríklad na účely analýzy našej Platformy alebo pre inzerentov.
  4. V prípade, že predáme alebo kúpime akúkoľvek firmu alebo majetok, aj naďalej budeme zabezpečovať, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí a aby sa s nimi nakladalo v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov; pred prevedením akýchkoľvek informácií budeme dotknutých Používateľov informovať.
  5. Platforma môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Ak sa rozhodnete navštíviť alebo vstúpiť na webové stránky alebo služby tretích strán, robíte to na vlastné riziko. Všetky osobné informácie, ktoré poskytnete na webovej stránke tretej strany, budú spracované v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov tejto webovej stránky.
 8. Kde uchovávame vaše osobné údaje

  1. My, spoločnosť PayToEat Ltd, sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu uchovávať, spracúvať a prevádzať medzi všetkými krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme mohli tieto informácie používať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné informácie nebudeme prevádzať mimo EHP bez toho, aby sme vykonali potrebné opatrenia na zabezpečenie vašich údajov.
 9. Bezpečnosť Vašich osobných údajov

  1. Podnikáme všetky primerané kroky potrebné na to, aby sme zabezpečili, že s vašimi údajmi sa nakladá bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. To zahŕňa vhodné technické a organizačné opatrenia, ako aj sústavnú kontrolu našich postupov, vrátane fyzických bezpečnostných opatrení.
  2. V rámci našej práce na zabezpečovaní údajov vykonávame nasledovné aktivity:
   1. vaše osobné údaje šifrujeme;
   2. v prípade fyzických alebo technických nehôd dokážeme rýchlo obnoviť dostupnosť vašich osobných údajov a prístup k nim; a
   3. vykonávame pravidelné testovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie účinnosti technických a organizačných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracovania osobných údajov Používateľov.
   4. pokiaľ sme vám pridelili heslo (prípadne ste si ho zvolili sami), ktoré vám umožňuje prístup do niektorých častí našej Platformy, ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste svoje heslo nikdy s nikým nezdieľali.
 10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

  1. Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné pre účely, na ktoré boli zhromaždené tak, ako je uvedené vyššie. Ak už vaše údaje nepotrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, ako napríklad v prípade vymazania Používateľského účtu alebo ak vypovieme naše Podmienky a Aplikovateľné podmienky, podnikneme všetky primerané kroky na to, aby sme všetky vaše údaje zničili alebo vymazali z našich systémov tak rýchlo, ako je odôvodnene možné.
 11. Vaša voľba

  1. Okrem vašich práv, ktoré máte vo vzťahu k svojim osobným údajov, a ktoré vám zabezpečujeme tak, ako stanovujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, máte aj plnú kontrolu nad tým, ako nakladáme s vašim osobnými údajmi. Túto kontrolu si môžete uplatniť kedykoľvek tým, že budete kontaktovať nášho pracovníka na ochranu osobných údajov na emailovej adrese info+ochrana.udajov@paytoeat.sk.
 12. Vaše práva

  1. V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame, máte:
   1. právo byť informovaný o tom, čo sa deje s Vašimi údajmi;
   2. právo na prístup k Vašim údajom vrátane nášho potvrdenia, či spracúvame vaše údaje;
   3. právo opraviť vaše údaje, ak sú nepresné alebo neúplné;
   4. právo na vymazanie vašich osobných údajov;
   5. právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov vrátane práva odstúpiť od súhlasu so spracovaním vašich údajov;
   6. právo na opätovné použitie vašich osobných údajov na vlastné účely v rôznych Službách (prenositeľnosť údajov);
   7. právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov vrátane priameho marketingu;
   8. právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov pre automatizované rozhodovanie a profilovanie;
   9. právo požiadať o prenos vašich osobných údajov; a
   10. právo podať sťažnosť, ako je uvedené nižšie.
  2. Tieto práva si môžete kedykoľvek uplatniť tak, že kontaktujete nášho pracovníka ochrany údajov na adrese info+ochrana.udajov@paytoeat.sk.
  3. Naša Platforma môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak nasledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite, prosím, na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Pred odoslaním ľubovoľných Osobných údajov na tieto webové stránky si tieto pravidlá skontrolujte.
 13. Žiadosti o prístup k dátam

  1. Máte právo požadovať kópiu všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, napíšte nám na adresu info+ochrana.udajov@paytoeat.sk. Predtým, ako budeme môcť konať na základe Vašej žiadosti, vykonáme všetky primerané kroky na to, aby sme overili a potvrdili vašu identitu.
  2. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť do 30 dní od jej prijatia. Ak je však vaša žiadosť zložitá alebo ste podali viacero žiadostí naraz, môžeme potrebovať na odpoveď 90 dní. V takomto prípade vás budeme o predĺžení času potrebného na vybavenie vašej žiadosti informovať najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.
  3. Za vybavenie žiadosti o poskytnutie osobných údajov neúčtuje žiaden poplatok. Ak sú však žiadosti zjavne neopodstatnené alebo nadmerné alebo opakované, môžeme účtovať primeraný poplatok, ktorý sa vypočíta na základe administratívnych nákladov na poskytnutie informácií. Na žiadosť odmietneme odpovedať iba v extrémnych prípadoch. V prípade, že sa takto rozhodneme, budeme vás o našom rozhodnutí informovať. Rovnako vás budeme informovať o dôvodoch nášho rozhodnutia a o vašom práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  4. Kópia požadovaných informácií vám bude predložená prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý bude jasný a ľahko pochopiteľný.
 14. Právo na sťažnosť

  1. Ak nie ste spokojný s čímkoľvek, čo uvádzame v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a / alebo nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše údaje, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je nezávislým regulačným orgánom Spojeného kráľovstva pre spracovanie osobných údajov. Internetová stránka Úrad na ochranu osobných údajov ( www.ico.org.uk) poskytuje všetky podrobnosti o tom, ako je najlepšie Úrad kontaktovať v súvislosti s podávaním sťažností.
  2. Ak by ste chceli podať sťažnosť spoločnosti PayToEat ešte predtým, ako sa rozhodnete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, môžete tak urobiť v súlade s našimi Podmienkami a Aplikovateľnými podmienkami.
 15. Zmeny našich pravidiel ochrany osobných údajov

  1. Akékoľvek zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré v budúcnosti vykonáme, zverejníme prostredníctvom tejto webovej stránky a ak to bude vhodné, upozornenie na zmeny vám pošleme emailom. Aby ste zostali informovaný o aktualizách alebo zmenách našich Zásad ochrany osobných údajov, kontrolujte, prosím, pravidelne našu stránku a schránku k vašej emailovej adrese, ktorú ste nám poskytli.
 16. Kontakt

  1. Uvítame vaše otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov. Adresujte ich, prosím, na: info+ochrana.udajov@paytoeat.sk.